Onderzoek inzameling swill

Onderzoek naar de inzameling swill in het centrum van Nijmegen

In augustus is een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de verduurzaming van de inzameling van swill, simpel gezegd de horecavariant van gft, in het centrum van Nijmegen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Robert Gunsing van Mobilyze, Bram Lamberts van Lentekracht en ondersteund door Ashley Price. Zij gaan de komende maanden in kaart brengen waar kansen voor verbetering liggen.

Ook jij kunt helpen! Hoe? Door deel te nemen aan het onderzoek of jouw ervaring met swill te delen via de enquête:

Aanleiding

Elke dag rijden tientallen busjes en vrachtwagens door de binnenstad om goederen te bezorgen en afval af te voeren. Om de luchtkwaliteit, het verblijfsklimaat en de veiligheid in het centrum te verbeteren wordt steeds meer aangestuurd op duurzamer (minder uitstoot) en slimmer (minder voertuigen) goederenvervoer. Op basis van verkennende gesprekken met horecaondernemers, afvalverwerkers en gemeente Nijmegen is de afvalstroom swill naar voren gekomen als afvalstroom waarbij zowel in logistiek opzicht als op het gebied van duurzaamheid winst te behalen is.

Over het onderzoek

Tijdens het onderzoek wordt op basis van interviews en brainstormsessies met horecaondernemers en afvalinzamelaars in de stad bepaald waar kansen en mogelijkheden tot verbetering van de swill inzameling liggen. Daarnaast gaan de onderzoekers in gesprek met succesvolle initiatieven omtrent swill inzameling in andere Nederlandse steden.

20200723_Foto persbericht

Het doel

Het onderzoeksdoel is om te komen tot een voorstel voor een pilot. De pilot gaat over een duurzame inzameling van swill, dat aansluit bij de wensen van zowel horecaondernemers in de stad als de afvalinzamelaars.

Bijdragen aan dit onderzoek

Ben jij (horeca)ondernemer of afvalinzamelaar in het centrum van Nijmegen en wil je deelnemen aan het onderzoek? Neem dan contact op met binnenstadmanager Maarten Mulder via m.mulder@huisvoordebinnenstad.nl.

Help alvast mee!

We horen graag wat jouw ervaringen als ondernemer zijn met de productie, opslag en verwerking van swill (de horeca variant van GFT) geproduceerd in jouw horecazaak. Met jouw input krijgen wij meer inzicht in swill en kunnen we de pilot zo goed mogelijk maken.

Wij waarderen het daarom enorm als je jouw ervaringen wilt delen via
onderstaande knop.

Het onderzoek is mogelijk gemaakt door bijdragen van Gemeente Nijmegen en CAB en een subsidie van provincie Gelderland.