Binnenstadfonds

Een fonds vóór en dóór ondernemers

In 2019 is in Nijmegen het Binnenstadfonds van start gegaan. Het Binnenstadfonds is een fonds vóór en dóór ondernemers. Met het fonds kunnen gezamenlijke activiteiten ook gezamenlijk bekostigd worden.

Hoe?

Iedere ondernemer draagt bij via een door de gemeente opgelegde verplichte heffing (in de vorm van een reclamebelasting). De opbrengst vormt de basis voor het fonds. Bekijk hier meer informatie over de belastingverordening 2024.

unnamed (1)

Waar?

Het fonds zal in eerste instantie in een afgebakend deel van de binnenstad actief zijn. Als het een succes wordt, kunnen we samen beslissen om het gebied uit te breiden.

Hoeveel?

Met het fonds kunnen de kosten wat eerlijker verdeeld worden, doordat het tarief gekoppeld wordt aan de WOZ-waarde van de pand waar je in onderneemt. De grotere ondernemingen gaan dus wat meer bijdragen dan de kleinere. De heffing zal voor alle ondernemers gelden, waardoor de kosten niet langer alleen terecht komen bij een kleinere groep.

De vastgestelde tarieven 2024 (worden jaarlijks geïndexeerd)

Wat?

Naast een trekkingsrecht voor samenwerkende straten wordt het budget ingezet voor een aantal collectieve aangelegenheden zoals:

Bekijk wat er de afgelopen jaren gerealiseerd is:

Evaluatie

In 2022 is met het college afgesproken het Binnenstadfonds te evalueren. Hiertoe is een externe deskundige ingeschakeld: Stefan van Aarle van het bureau StadsKracht.  De basis van de evaluatie wordt gevormd door een enquête onder alle individuele ondernemers in de binnenstad van Nijmegen die een aanslag voor de reclamebelasting ontvangen. Ook worden met direct betrokkenen en vertegenwoordigers van de deelgebieden gesprekken gevoerd. De evaluatie heeft ook tot doel om nieuwe prioriteiten te bepalen voor de komende jaren. Het is dus dé kans om gezamenlijk het nieuwe programma van het Binnenstadfonds te bepalen.

Straatorganisaties

Wil je advies en tips voor (het opzetten van) je straatorganisatie? Neem dan contact op met Maarten Mulder.