Belangrijke wijzigingen in afvalinzameling per 1 juni

De Coöperatieve Afvalinzameling Binnenstad (CAB) stopt met de inzameling van bedrijfsafval voor haar leden.

Op 1 juni stopt de collectieve inzameling van Oud Papier en Karton (OPK) door CAB en zal PreZero geen los papier meer ophalen op woensdag- en vrijdagochtend.

PreZero haalt vanaf die datum alleen nog OPK op bij eigen klanten die gebruikmaken van een papiercontainer. Containerklanten worden voortaan rechtstreeks door PreZero bediend en niet meer via CAB.

Alle leden (betalende klanten) zijn hierover geïnformeerd, maar niet voor iedereen is duidelijk hoe het zit. Er zijn twee situaties mogelijk: jouw onderneming…

1) betaalt reinigingsrecht en mag gebruikmaken van de afvalinzameling voor bewoners door DAR;
2) heeft een afvalcontract bij een commerciële afvalinzamelaar.

1. Maak je gebruik van reinigingsrecht?

Zet oud papier op het goede moment én de goede manier klaar.

Dag:
Alléén vrijdag

Tijd:
Voor 17.00 uur

Goede manier:

  • Plak dozen dicht met tape
  • Bind papier samen met touw
  • Stapel alles netjes op elkaar

2. Heb je een afvalcontract met een commerciële
afvalinzamelaar?

Zet oud papier op de afgesproken datum en tijd klaar.

Meer informatie