Privacy & Cookies

Het Huis voor de Binnenstad is een website van Stichting Huis voor de Binnenstad, gevestigd aan de van Schaeck Mathonsingel 12, 6512 AR Nijmegen en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring is vastgelegd hoe het Huis voor de Binnenstad omgaat met persoonsgegevens, waar ze voor gebruikt worden en welke maatregelen we nemen om deze te beschermen. Wanneer je hier vragen over hebt kan je contact opnemen met info@huisvoordebinnenstad.nl.

Persoonsgegevens die het Huis voor de Binnenstad verwerkt
Het Huis voor de Binnenstad verwerkt persoonsgegevens doordat je gegevens aan ons hebt verstrekt door aanmelding in ons portal of aanmelding voor onze nieuwsbrief. Onderstaand een overzicht van de gegevens die wij mogelijk middels deze dienst/website verzamelen:

Persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door aanmelding in ons portal:

 • Bedrijfsnaam
 • Omschrijving
 • Akkoordverklaring uitwisseling ‘open data’
 • Logo
 • Beeldmateriaal
 • Categorieën
 • Merken
 • Mogelijkheden
 • Betaalmethoden
 • Link naar menukaart
 • Openingstijden
 • Contactgegevens algemeen (adres, postcode, plaats, website, emailadres, telefoonnummer, website)
 • Contactgegevens Contactpersoon (naam, functie, emailadres, telefoonnummer)
 • Social Media links

Persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door aanmelding voor onze nieuwsbrief:

 • Naam
 • Emailadres

Zowel voor bij aanmelding van de nieuwsbrief als bij aanmelding in het Portal wordt gevraagd om je toestemming. Daarmee verklaar je akkoord te gaan met het omschreven gebruik.

Overig:
•    Ip-adres (geanonimiseerd)

Waarom heeft het Huis voor de Binnenstad deze persoonsgegevens nodig?
Het Huis voor de Binnenstad verwerkt deze persoonsgegevens met de volgende doelen:
•    Om op basis van je geanonimiseerd surfgedrag onze diensten dusdanig aan te passen dat ze beter aansluiten op je voorkeuren;
•    Om je een antwoord te kunnen geven op eventuele vraag die je ons per mail, telefonisch of een ingevuld contactformulier stelt;

 •  Om je algemene bedrijfsgegevens te kunnen inzetten als open data voor de bezoekerswebsite intonijmegen.com en eventuele andere sites met vergelijkbare doelstellingen;
 •  Om je persoonlijke contactgegevens te gebruiken voor periodieke mailing met nieuwsberichten;

Hoe gebruikt en beschermt het Huis voor de Binnenstad deze persoonsgegevens?
Het Huis voor de Binnenstad verwerkt niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden van de dienst.

Geheimhoudingsplicht
Iedereen die werkzaam is binnen het Huis voor de Binnenstad en toegang heeft tot persoonsgegevens is contractueel gebonden aan geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd.

Beveiliging
het Huis voor de Binnenstad neemt alle noodzakelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Met wie deelt het Huis voor de Binnenstad deze persoonsgegevens?
Het Huis voor de Binnenstad gebruikt de algemene bedrijfsgegevens als open data, de persoonlijke contactgegevens alleen voor de eigen bedrijfsvoering. Soms kan het nodig zijn om deze persoonsgegevens te delen met organisaties die voor ons werkzaamheden verrichten of waarmee we samenwerken.

Google Analytics
Met behulp van Google Analytics kunnen we informative verzamelen over de bezoeken aan en het gebruik van deze website/dienst. Er is met Google voor de website het Huis voor de Binnenstad een bewerkersovereenkomst afgesloten. De gegevens die worden verzameld door Google worden geanonimiseerd en versleuteld. Het delen van deze gegevens met andere Google-diensten staat uit. DOEN WE DIT???

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Indien je vragen hebt over specifieke gegevens neem dan even contact op metinfo@huisvoordebinnenstad.nl.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Als bezoeker van de website maak je gebruik van een dienst. Je hebt het recht op je eigen gegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Tot de gegevens in het portal krijg je rechtstreekse toegang via een inlogsysteem. Ben je die inloggegevens kwijt of wil je daar geen gebruik van maken dan kan je een verzoek indienen voor inzage, correctie of verwijdering. Dit verzoek mag je sturen naar info@huisvoordebinnenstad.nl.

Wel willen we er zeker van zijn dat het verzoek door jou is gedaan. Ter bescherming van ieders privacy vragen we wellicht om aanvullende documentatie die aantoont dat het verzoek door jou is gedaan. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op je verzoek.

Welke cookies gebruikt het Huis voor de Binnenstad?
Een cookie is een klein tekstbestand die op je computer, smartphone of ander digitaal apparaat wordt opgeslagen. Onderstaand hebben wij weergegeven welke cookies op je apparaat worden geplaatst door gebruik te maken van deze dienst/website.

Naam Soort Aanbieder Doel Vervaldatum
_ga Analytisch Google Analytics Onderscheiden van unieke bezoekers 2 jaar
_gid Analytisch Google Analytics Onderscheiden van unieke bezoekers 24 uur
_gat Analytisch Google Analytics Verminderen van het aantal verzoeken 1 minuut
_dc_gtm_ Analytisch Google Tag Manager Opvragen van gegevens die zijn opgeslagen in de Tag Manager 1 minuut
jsCookieCheck Functioneel Controleert de status van het accepteren van cookies 6 maanden

Recht op indien van een klacht
Indien je als bezoeker van deze website/dienst bezwaar wil maken tegen de wijze waarop het Huis voor de Binnenstad jouw persoonsgegevens verwerkt dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie daarover is te vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contact
Indien je vragen of opmerkingen hebt over privacy en cookies dan kan je contact opnemen via info@huisvoordebinnenstad.nl.

NB.
Deze verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter, het Huis voor de Binnenstad is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze verklaring kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.