Hartje Nijmegen

Hartje Nijmegen: in actie voor de Nijmeegse binnenstad

De Nijmeegse binnenstad wordt groener, aantrekkelijker en nóg bruisender. Om dat voor elkaar te krijgen is het Actieplan Binnenstad 2021-2022 gemaakt. De gemeente heeft samen met ons, Nijmeegse bewoners, ondernemers en bezoekers plannen gemaakt en concrete acties gekozen om een extra impuls te geven aan het economisch herstel van de binnenstad. Deze acties worden uitgevoerd in 2021 en 2022. Vanuit Huis voor de Binnenstad zijn we nauw verbonden met de uitvoering en realisatie van veel projecten.

Benieuwd naar het hele plan? Lees hier meer over het actieplan.

Hartje Nijmegen

Onder de noemer ‘Hartje Nijmegen’ zullen alle acties uit het Actieplan Binnenstad onder de aandacht gebracht worden. Hierover kun je alles vinden op www.nijmegen.nl/hartjenijmegen. Door de kanalen Facebook, Instagram en YouTube van ‘Hartje Nijmegen’ te volgen blijf je goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Pin op jas

Ontvang een Hartje Nijmegen pin

Ben je nu al fan van Hartje Nijmegen? Of help jij ook mee onze binnenstad nog beter te maken? Meld je aan en ontvang een leuke pin (zie afbeelding).

Projecten van Huis voor de Binnenstad

1. Extra capaciteit Huis voor de Binnenstad

Gedurende de looptijd van het actieplan kunnen wij extra capaciteit inzetten om samenwerkende ondernemers te ondersteunen. Daarnaast zullen we een extra kwartiermaker inschakelen die het Valkhofkwartier een boost kan geven. Tot slot, gaan we in overleg met vastgoedeigenaren extra inzetten op bestrijding van leegstand.

2. Ondersteuning Lokale bon

We gaan met marketingcampagnes de Lokale bon meer bekend maken onder de Nijmegenaren en extra promoten bij bedrijven als aantrekkelijk relatiegeschenk of kerstpakket. Het werven van deelnemende bedrijven (acceptanten) ontbreekt hier natuurlijk niet. Inmiddels doen er al meer dan 90 ondernemers mee!

LokaleBon2-074©JurriaanHuting

3. Zichtbaar maken van meer toiletten

Tijdens de lockdowns in de Coronaperiode was extra merkbaar hoe belangrijk openbare toiletvoorzieningen zijn voor bezoekers van de binnenstad. We gaan middels een onderzoek eerst goed in beeld brengen welke voorzieningen er nu zijn en wat de kwaliteit hiervan is. Vervolgens gaan we aan de slag met het realiseren van verbeteringen op basis van de aanbevelingen uit het onderzoek.

4. Bedrijfsafval

Al 100 ondernemers werken samen met het inzamelen van hun bedrijfsafval. Er valt op dat punt een boel te verbeteren. Zo willen we realiseren dat bedrijven gebruik kunnen maken van de ondergrondse containers en gaan we een pilot houden om het Swill-afval (gft) van de horeca op een betere manier in te zamelen. Het is de moeite waard om deze afvalstroom beter te scheiden, zodat het wordt hergebruikt als grondstof of om er door vergisting energie uit te winnen.

5. Verbeteren ondernemersportal

Op ondernemer.huisvoordebinnenstad.nl kun je nu al je bedrijfsgegevens zelf beheren, zodat je op de best mogelijke manier vermeldt wordt op onze bezoekerswebsite IntoNijmegen. Dit portal gaan we verder uitbreiden en verbeteren zodat het makkelijker toegankelijk wordt en ondernemersverenigingen er meer mee kunnen doen.

6. Ondernemerscampagne

We ontwikkelen speciale campagnes om nieuwe ondernemers meer zichtbaarheid te geven. Ze krijgen daardoor een vliegende start in onze binnenstad.

7. Workshops en intervisie

In overleg met ondernemers gaan we workshops en intervisie trajecten organiseren waar jij als ondernemer ook echt wat aan hebt!

8. Opendag Nijmeegse Binnenstad

Als afsluiter van het actieplan realiseren wij een leuke dag vol activiteiten voor ondernemers, bewoners en bezoekers van de binnenstad. In de aanloop naar deze dag organiseren we al diverse kleinere evenementen om zo toe te werken naar een bruisende feestdag voor iedereen met een warm hart voor de stad.

Beeldmateriaal Hartje Nijmegen

Testmarkt

Huis voor de Binnenstad – Straatmanagers