AED’s in de binnenstad

AED netwerk in de binnenstad van Nijmegen

Huis voor de Binnenstad gaat zich, samen met Hartslag Nijmegen en het Bewonersplatform, inspannen om een dekkend AED netwerk in de binnenstad te krijgen.

Vanuit de werkgroep ‘AED Binnenstad’ gaan we het volgende doen:

 1. Inzichtelijk maken waar al AED’s zijn;
 2. Nalopen of deze daadwerkelijk inzetbaar zijn en aanmelden op hartslagnu.nl;
 3. Een vlekkenplan maken;
 4. Stimuleren dat AED’s in een buitenkast geplaatst worden (24/7 beschikbaar);
 5. Aanschaf van AED’s door ondernemers stimuleren met een bijdrage uit het Binnenstadfonds;
 6. Training gebruik AED aanbieden aan ondernemers en inwoners;
 7. Activeren groepje vrijwilligers die regelmatig controlerondje apparatuur maken.

Afspraken AED’s in Nijmegen

 • Holland Casino gaat een AED buiten plaatsen voor de Waalkade en gaat een AED schenken aan de Stevenskerk;
 • de Stevenskerk stelt ruimte beschikbaar voor trainingsbijeenkomsten die Huis voor de Binnenstad samen met Hartslag Nijmegen gaat organiseren;
 • de Gemeente Nijmegen heeft een bijdrage gedaan ter dekking van de installatiekosten;
 • voor Plein1944 is al een AED beschikbaar die geplaatst wordt bij de fietskelder;
 • Huis voor de Binnenstad gaat aanschaf stimuleren door vanuit Binnenstadfonds een bijdrage te doen.

Wij hebben jullie hulp nodig:

aed-720642_1920