Regeling schoonmaak Graffiti voor ondernemers in de binnenstad

Regeling schoonmaak Graffiti voor ondernemers in de binnenstad

De gemeente Nijmegen start een Meldpunt Graffiti om ongewenste graffiti in de stad te verwijderen. Hierbij ligt de focus op de hoofdstraten van het stadscentrum.

Tijdens de inspectie op 29 november 2023 werd vastgesteld hoeveel graffiti aanwezig was, ook op de panden van ondernemers. Na de inspectie bekeken we samen met de gemeente Nijmegen welk reinigingstarief er gehanteerd zou worden. Ons streven was om de reinigingskosten voor ondernemers zo laag mogelijk te houden.

Na de schouw van 29 november heeft het Huis voor de Binnenstad overleg gehad met de gemeente Nijmegen, waarbij we samen tot een goede regeling zijn gekomen.

IMG_0076 uitvergroot flyer

Regeling

Standaardregeling voor ondernemers stad Nijmegen

Graffiti van maximaal 1m² op een pand worden bekostigd door gemeente Nijmegen.

Aanvullende regeling vanuit het Binnenstadfonds van Huis voor de Binnenstad

2023: De eerste 50 meldingen van ondernemers met graffiti bekladding van meer dan 1m², maar minder dan 20m² binnen het werkingsgebied van het Binnenstadfonds*, gedaan vóór 31 december, worden vergoed door het Binnenstadfonds van Huis voor de Binnenstad. Hierbij is het belangrijk dat naast de melding ook de benodigde toestemming van de pandeigenaar direct wordt verkregen. Is er sprake van meer dan 20m² bekladding? Neem dan contact op met meldpuntgraffiti@nijmegen.nl.

2024: Voor reiniging van bekladding op panden groter dan 1m² en kleiner dan 20m2 is een vaste lage prijs afgesproken van € 185,- per reiniging. Van deze kosten wordt 30% vergoed door het Binnenstadfonds van Huis voor de Binnenstad waardoor een reiniging voor ondernemers in het werkingsgebied van het Binnenstadfonds slechts € 129,50 kost.

* Bekijk hier meer informatie over het Binnenstadfonds

Melding en toestemming

Het Meldpunt Graffiti benadrukt dat gebouwen niet worden gereinigd zonder toestemming van de eigenaar. Als u als ondernemer niet tevens eigenaar bent van het pand, verzoeken we u de eigenaar op de hoogte te stellen. Eigenaren kunnen toestemming regelen op www.nijmegen.nl/graffiti, waar ook meer informatie beschikbaar is over het Meldpunt Graffiti. Naast het coördineren van de reiniging kan het Meldpunt Graffiti ook advies geven over preventieve maatregelen, omdat het behoud van een schoon pand even belangrijk is als de reiniging zelf.

Samen zorgen we ervoor dat de binnenstad schoon en mooi is, klaar om de feestdagen te verwelkomen.

Melden

Het melden kan gemakkelijk via de website, of met de Meld en Herstel App. Downloaden van de app kan via de Google Play Store of de App store.

Let op: je melding kan pas verwerkt worden als er ook toestemming gegeven is.

Toestemming regelen

Disclaimer

Het aanbod geldt zolang de gebudgetteerde middelen voor graffiti verwijdering beschikbaar zijn en de regeling kan tussentijds aangepast worden op basis van voortschrijdend inzicht.