Architectuurcentrum Nijmegen

Het Architectuurcentrum Nijmegen (ACN) is het centrum voor ideevorming en uitwisseling over architectuur, stedenbouwkunde en de ruimtelijke ontwikkeling van Nijmegen.


 


In samenwerking met relevante partijen worden producties opgezet, debat-avonden en activiteiten georganiseerd. Het ACN zet daarbij haar kennis en netwerk in om dilemma’s in de stad te duiden, op de agenda te zetten en oplossingen aan te dragen.


 


 


Kennis en deskundigheid vormen de basis voor inhoudelijke verdieping. Met het ontsluiten van kennis en informatie biedt het ACN besluitenmakers uit de politiek, ontwikkelaars, bouwers en burgers de middelen en inzichten om weloverwogen voor oplossingen te kiezen die meerwaarde opleveren voor de ruimtelijke kwaliteit van onze leefomgeving. Daarbij kijkt het ACN verder dan de waan van de dag.