Mariënburgkapel

De Mariënburgkapel bevindt zich in het midden van centrum Nijmegen. Het middeleeuwse monument is voor het publiek toegankelijk als ‘Huis van de Nijmeegse Geschiedenis’. Iedereen is welkom in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Er zijn regelmatig exposities en lezingen en er is altijd iemand aanwezig die je vragen kan beantwoorden. De Mariënburgkapel dateert uit de late Middeleeuwen, een tijd waarin de kerkelijke architectuur werd gedomineerd door de gotiek. Deze bouwstijl legde de nadruk op de verticale lijn. Aan de buitenkant van de kapel is dat goed te zien aan de steunberen, de karakteristieke spitsboogvensters en het hoog opgaande leiendak. Binnen zijn de kruisribgewelven kenmerkend.Bron: www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl