Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen is onderdeel van de gemeente Nijmegen en vormt het geheugen van Nijmegen en de regio.


Wij hebben als beleid om zoveel mogelijk informatie als open data aan te bieden. Hierdoor kan iedereen de informatie hergebruiken zonder dat er voorwaarden worden gesteld aan het gebruik.


Het Regionaal Archief Nijmegen geeft stukken uit haar archieven en collecties in bruikleen voor tentoonstellingen en presentaties maar stelt daar wel voorwaarden aan.