Veggie India

We hebben onze naam veranderd in VEGGIE INDIA. Dat past toch nét iets beter bij ons en het dekt de lading uiteraard beter: we hebben nooit anders gedaan dan enkel en alleen vega(n) én de specialiteit is Indiaas, dus VEGGIE INDIA!

Omdat wij echter bekend zijn onder de V-Catering (bezorging en catering) én onder de naam THALI EXPRESS (restaurant) zult u deze namen hier en daar voorlopig ook nog even tegenkomen. De bedoeling is wel dat we uiteindelijk naar 1 naam gaan: VEGGIE INIDA!

Het restaurant heet al zo, althans de belettering op het raam zit er inmiddels op! Met dank aan onze eigen Isa en Lonneke