Actuele overheidssteunmaatregelen

Hoewel langzamerhand steeds meer mag, geldt voor veel ondernemers dat de beperkingen door corona er nog steeds flink inhakken. Daarom heeft de overheid het Noodpakket 2.0 samengesteld. De steunmaatregelen waren al lastig te overzien en we kunnen ons voorstellen dat je het overzicht ook nu weer kwijt bent. Wij hebben daarom Tax Tigers gevraagd om het nog eens overzichtelijk op een rij te zetten.

1. Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)
Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste lasten en de mate van omzetverlies (minimaal 30%) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten. De maximale tegemoetkoming is € 50.000 voor de periode juni tot en met september. In aanmerking voor deze tegemoetkoming komen de getroffen sectoren uit de eerdere TOGS-regeling (Tegemoetkoming schade COVID-19, de vergoeding van € 4.000). Aanvragen voor de TVL kunnen met ingang van 30 juni 2020 worden ingediend bij RVO. Aanvullende voorwaarden vind je hier.

2. NOW 2.0
De opvolger van de NOW: werkgevers die in de periode juni tot en met september minimaal 20% omzetverlies hebben, krijgen een tegemoetkoming in de loonkosten. Nieuw in de NOW 2.0 ten opzicht van de eerste regeling is dat deze nu 4 maanden geldt.

Verdere aanpassingen in het NOW 2.0 zijn:

 • De opslag voor de werkgeverslasten zijn verhoogd naar 40% (was 30%), een ruimere vergoeding dus.
 • Referentiemaand is aangepast naar maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven.
 • Een bedrijf mag dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.
 • De correctie op de subsidie bij ontslag blijft bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra met 50% van het loon verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag.
 • Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen.

Lees hier meer over de verlening en aanpassingen van het NOW 2.0. Meer weten over NOW aanvragen? Dat lees je hier.

Aanvullende informatie van het UWV
De regeling wordt uitgevoerd door UWV. Vanaf afgelopen maandag 6 juli is het NOW-loket open voor werkgevers. Elke werkgever kan NOW aanvragen; het maakt niet uit of er al eerder NOW is aangevraagd.

3. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 2)

De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot eind september. Het verschil tussen Tozo 1 en Tozo 2 is dat voor Tozo 2 het inkomen van de partner van de ondernemer nu wel meegenomen wordt bij de vraag of de ondernemer een uitkering kan krijgen van de gemeente. Verder kun je vanuit de Tozo 2 ook nog steeds een lening voor bedrijfskapitaal krijgen (maximaal € 10.157). Aanvullende voorwaarden vind je hier.

4. Diverse krediet- en leningmogelijkheden
De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, start-ups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Zie hieronder om welke regelingen het zoal gaat:

 • De coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.
 • De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (start-ups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro.

5. Uitstel van betaling belastingen
De periode waarin ondernemers bijzonder uitstel van betaling kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 oktober 2020. Bij de 1e aanvraag krijg je meteen 3 maanden uitstel van betaling. Daarna kun je verlenging krijgen, hiervoor gelden wel extra voorwaarden. Tax Tigers heeft een uitgebreid stappenplan op hun site staan, deze vind je hier. Als je uitstel wilt aanvragen kan dat via de Belastingdienst.

6. Andere fiscale maatregelen

 • Lagere belastingrente en invorderingsrente: De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingsoorten zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.
 • Urencriterium: voor sommige ondernemers is het nu lastig om het urencriterium te halen. Daarom mag je ervan uitgaan dat je van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020 minimaal 24 uur per week aan je bedrijf hebt besteed. Klik hier voor meer informatie.
 • Verruiming van de werkkostenregeling in 2020: tot een loonsom van € 400.000 mag je 3% onbelast vergoeden of verstrekken (was 1,7%). Boven de € 400.000 blijft het 1,2%. Dit geldt dus voor heel 2020!
 • Onder voorwaarden mag een DGA uitgaan van een lager gebruikelijk loon.
 • Voor BV’s is het mogelijk een coronareserve te vormen in de jaarrekening van 2019.

Wil je nog meer informatie? Kijk dan op de site van Tax Tigers.