De Blauwe Steen 2019

Op de hoek Broerstraat/Burchtstraat is De Blauwe Steen te vinden waar, in de loop van de Nijmeegse geschiedenis, heel wat vonnissen ten uitvoer werden gebracht. Dieven werden bij wijze van pronkstelling enige tijd met een ijzeren ring op de Blauwe Steen vastgemaakt maar ook werden vingers en oren afgehakt. Het bestuur van de toenmalige Vereniging Binnenstad Ondernemers heeft in 1984 die pronkstelling in ere hersteld, om in tegen stelling tot de bedoelingen in vroeger eeuwen, iemand te eren. Het Huis voor de Binnenstad zet deze traditie voort.
De Blauwe Steen kent verschillende dragers die zich vanuit een breed maatschappelijk veld bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben voor de ontwikkeling van de stad Nijmegen.

Allen hebben gemeen dat ze zich naast hun werk vaak belangeloos voor de stad inzetten, simpelweg omdat ze van de stad houden en Nimwegenaren in hart en nieren zijn. Soms kwamen ze uit het bestuur, cultuur, of de evenementenwereld. Soms zwoegden zij onvermoeibaar in vrijwilligersorganisaties of gaven vorm aan bijzondere projecten.

De Blauwe Steen 2019: Peter Kuipers

Foto: Mario Ruiz (www.studio9photography.nl)

Peter Kuipers zet zich al jaren vrijwillig en onbezoldigd in voor onze binnenstad. Als torenwachter waakt hij sinds zijn pensionering vanuit grote hoogte over de stad. Met het stadsgilde zorgt hij dat de Stevenstoren bezocht en beklommen kan worden. Ook de andere torens in Nijmegen brengt hij onder de aandacht bij het grote publiek, bijvoorbeeld tijdens de torendagen. Vanuit de klokken in de torens ontstond zijn interesse in carillons. Peter startte een crowdfundingsactie om het carillon aan het Koningsplein nieuw leven in te blazen.

Dit carillon had met zijn melodie en verschijnende figuren grote aantrekkingskracht op de jongste bezoekers van de binnenstad.
Zijn initiatief om het carillon aan het Koningsplein weer in ere te herstellen was voor het bestuur aanleiding hem de 37e Blauwe Steen uit te reiken. De uitreiking vond plaats tijdens een ondernemersbijeenkomst in de Waagh. De Blauwe Steendrager van 2018 Rob Jaspers reikte de steen uit.

Blauwe Steendragers

1983 Dick Wijte
1984 Tonnie van Dongen †
1985 Harm Scheepbouwer †
1986 Leo van Stijn
1987 Ad Dupont
1988 Bernard van Welzenes
1989 John Bertine †, Gerard van Groningen †
1990 Jan van Teeffelen †
1991 Ton Lenting
1992 Ben van Hees
1993 Erna van de Ven
1994 Ds. L. Colijn †
1995 Henk Budel †
1996 Wim de Mul
1997 Willem Alfrink
1998 Nol Smits †
1999 Hans van Delft
2000 Jac Trum
2001 Ronald Migo
2002 David Mulder †
2003 Ger Leenders
2004 Dick van den Heuvel †
2005 Clemens Verhoeven
2006 Henk Kersten
2007 Frans van Berkel
2008 Theo van Stiphout
2009 Truus Stuiver
2010 Wouter Framery
2011 Henk Stevens
2012 Elrie Bakker
2013 Diederik Grootjans
2014 Rens Schulte
2015 Els Stouthamer
2016 Goof Snoek
2017 Hubert Hendriks
2018 Rob Jaspers