De zero-emissiezone komt eraan

Om de leefbaarheid en het verblijfsklimaat te verbeteren stelt Nijmegen (als één van de 30 tot 40 gemeenten in Nederland) drie gebieden in zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Zo’n gebied wordt een zero-emissiezone (afgekort: ZE-zone) genoemd en de binnenstad wordt zo’n ZE-zone. Dit betekent dat bestel- en vrachtauto’s in de ZE-zone vanaf 1 januari 2025 uitstootvrij moeten zijn. Voor een aantal voertuigcategorieën is er tot 2030 een overgangsregeling ingesteld. Het is belangrijk dat je tijdig onderzoekt wat de gevolgen van deze maatregel voor jouw onderneming zijn

Op onze website verzamelen wij alle informatie over dit onderwerp en lees je hoe je je het beste kunt voorbereiden op de komst van de ZE-zones.