Enquête: de Nijmeegse binnenstad

De binnenstad is altijd in ontwikkeling. Op dit moment vindt er een onderzoek plaats om te kunnen anticiperen op kansen en het toekomstbeeld voor de binnenstad te bepalen. De gemeente Nijmegen heeft BRO gevraagd de thermometer in onze binnenstad te steken. Om een goed beeld te geven is het van belang dat zo veel mogelijk ondernemers de enquête invullen. Graag vragen wij jullie daarom via onderstaande link om de enquête in te vullen.

Over het onderzoek

BRO doet onderzoek naar het functioneren van de afzonderlijke deelgebieden in de Nijmeegse binnenstad. Met deze vragenlijst kunt je je mening geven over het functioneren van (je zaak in) de binnenstad van Nijmegen. Hoe heeft de Nijmeegse binnenstad zich de afgelopen jaren ontwikkeld en waar liggen volgens jouw nog kansen voor verbetering? Input van betrokkenen is hierbij van groot belang; het gaat tenslotte over jouw werk- en leefomgeving. De uitkomsten zullen we te zijner tijd met jullie delen!

Vul de enquête in

Via deze link kun jij je mening geven over de ontwikkelingen in de binnenstad van Nijmegen.

>> Enquête: de Nijmeegse binnenstad