Gratis inzameling afval voor kantoren, culturele instellingen, winkels en horeca

Sinds 1 januari valt de inzameling van plastic, drankkartons en glas onder de verantwoordelijkheid van het Afvalfonds. Het Afvalfonds gaat hiervoor een inzamelsysteem organiseren waar ze ook de kosten voor draagt. Hierdoor kunnen onder andere kantoren, culturele instellingen, winkels en horeca die zich inschrijven hun afval kosteloos scheiden.

Doe je mee?

Om voor deze kosteloze inzameling in aanmerking te komen moet ieder bedrijf zich eerst aanmelden. Via het inschrijfloket op de website kun je aangeven dat je gebruik wilt maken van dit inzamelsysteem. De minimale aangeboden hoeveelheid per lediging is 240 liter. Dit is ongeveer gelijk aan 4 inzamelzakken of een minicontainer, ook bekend als ‘kliko’. Het Afvalfonds zorgt er later dit jaar voor dat deze gescheiden stromen worden opgehaald en gerecycled.

Goed voor het milieu en je portemonnee; schrijf je in via www.afvalgoedgeregeld.nl!