Help mee met het onderzoek naar de verbinding tussen mobiliteit en bestedingen!

Huis voor de Binnenstad en gemeente Nijmegen gaan tussen 1 en 22 oktober onderzoek doen naar hoe bezoekers naar de binnenstad komen (welke mobiliteit) en wat bezoekers in de binnenstad besteden. Daar is al veel over bekend uit eerder onderzoek, maar het verband hiertussen is nog niet eerder op grote schaal onderzocht. BRO, Movares en de Technische Universiteit Eindhoven gaan in meerdere steden diepergaand onderzoek doen. Wij hebben besloten vanuit Nijmegen aan dit onderzoek mee te werken.

Belang van onderzoek naar mobiliteit en bestedingen voor binnenstadsuitdagingen

Wij vinden het belangrijk om het verband tussen mobiliteit en bestedingen zo goed mogelijk in beeld te brengen met het oog op de uitdagingen waar de binnenstad voor staat. Vanwege de toenemende drukte (Nijmegen krijgt steeds meer inwoners), maar ook vanwege de veranderende behoefte aan ruimte door bijvoorbeeld klimaatverandering (meer groen en minder bestrating) moeten keuzes gemaakt worden.

Enquêteurs van Zicht op Data gaan bezoekers op verschillende dagen in oktober op straat ondervragen. Daarnaast gaat het Huis voor de Binnenstad met een flyerteam rond om mensen uit te nodigen om zelf de enquête in te vullen. Ondernemers kunnen ook meehelpen door klanten te vragen de enquête in te vullen.

Wil jij helpen? Vraag een poster en een aantal flyers aan via info@huisvoordebinnenstad.nl, zodat jouw klanten de enquête zelf op een rustig moment kunnen invullen.

Meer informatie over het onderzoek vind je hier.