Ketensolidariteit binnenstad Nijmegen

Manifest

De maatregelen rondom het Covid-19 virus hebben een grote impact op onze binnenstadseconomie. Des te belangrijker is het, dat alle partijen hierin samen en solidair optrekken. Daarom hebben wij een manifest opgesteld, samen met Gemeente, Koninklijke Horeca, afdeling Groot Nijmegen en de Vereniging eigenaren Commercieel Vastgoed. Alle partijen spreken daarin uit er alles aan te doen om te zorgen dat er maatwerkovereenkomsten tot stand komen tussen eigenaren en gebruikers van panden in de binnenstad.

Doel van de afspraken is de liquiditeitsproblemen die ontstaan bij gebruikers zo veel mogelijk te beperken. Zo helpen we ondernemers en voorkomen we samen ook zoveel mogelijk straks de leegstand en behouden we de werkgelegenheid. Uitgangspunt is dat solidair en naar draagkracht gedeeld wordt in het verlies. Omdat de situatie per gebruiker/pandeigenaar verschillend is, moeten maatwerkafspraken gemaakt worden.

>> Bekijk het manifest

Maatwerkafspraken

Algemene handvatten om te komen tot de maatwerkafspraken zijn:

  • Vooralsnog afspraken maken over de huurperiode april, mei en juni 2020
  • Er is aantoonbaar sprake van minimaal 25% omzetverlies en van liquiditeitsproblemen
  • Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van landelijke en lokale Covid-19 steunmaatregelen
  • Solidair en naar draagkracht delen in het verlies
  • Huurders met gedwongen sluiting krijgen minimaal 50% huurkwijtschelding
  • Huurders zonder gedwongen sluiting krijgen minimaal 50% huuropschorting en bij voorkeur ook enige huurkwijtschelding
  • Er is sprake van een duurzame bedrijfsvoering, er zijn geen betalingsachterstanden die niet aan de huidige crisis gerelateerd zijn
  • Banken verlenen 6 maanden uitstel van aflossingsverplichtingen
  • Brouwers (als hoofdhuurder) participeren in de huurkwijtschelding, bij voorkeur ondernemer, brouwer en eigenaar ieder met een derde deel

Hulp nodig?

Wij roepen eigenaren/verhuurders, huurders, brouwers en banken op om tot onderlinge afspraken te komen in lijn met de voorbeeld convenanten. Daar waar een van de partijen ervaart niet tot redelijke afspraken te kunnen komen, kan Huis voor de Binnenstad of het Ondernemerspunt van de Gemeente Nijmegen gevraagd worden het gesprek te faciliteren.