Nijmeegse binnenstad krijgt een 7,7 van bezoekers

Positieve cijfers als bezoekers- en ondernemersstad

De Nijmeegse binnenstad krijgt een 7,7 van bezoekers. Die score is iets hoger dan vorige jaren. Dat staat in de Stadscentrummonitor 2018. Onderzoek laat zien dat horeca in de binnenstad een steeds belangrijkere plek inneemt en dat die ontwikkeling aansluit bij de behoefte van consumenten. Uit de tegelijkertijd verschenen Monitor Vestigingsklimaat blijkt dat het Nijmeegse ondernemersklimaat  er ook goed voor staat. Ondernemers geven een 6,6. Dat is vergelijkbaar met voorgaande jaren en hoger dan het landelijk gemiddelde van 6,2 voor vergelijkbare steden.

Binnenstad scoort op sfeer… en meer

In de binnenstad is al enige jaren een verandering zichtbaar: de detailhandel staat onder druk en tegelijkertijd zijn horeca, cultuur en wonen sterker in opkomst. Bezoekers komen vaker naar het stadscentrum voor vermaak en recreatie en naar verhouding  minder vaak om traditioneel te winkelen. Uit de Stadscentrummonitor 2018/2019 blijkt dat zij met name sfeer (7,7), veiligheid (7,6) en netheid (7,3) positief waarderen. Voor de parkeertarieven blijft de waardering minder.  Van de bezoekers zegt 42 procent dat de binnenstad er op vooruit is gegaan, 14 procent ziet achteruitgang. De meeste bezoekers komen uit Nijmegen, maar ook het aandeel van buiten de regio en het buitenland groeit licht. Ook de bestedingen en de duur van het verblijf zitten in de lift.

Relatief weinig leegstand

De leegstand in de binnenstad is met 6,2% laag. De ringstraten hebben aan profiel gewonnen met een eigen winkelaanbod. De Molenpoortpassage is een zorgenkindje evenals het Intersportpand aan Plein 1944 vanwege langdurige leegstand. Dat laatste pand zal na komende zomer worden gesloopt, zo heeft de gemeente afgesproken met de eigenaar. De aandacht voor de Bloemerstraat, Hertogstraat en de Vlaamsegas met aanliggende ringstraten resulteert in een prettigere verblijfsomgeving en daarmee ook een beter vestigingsklimaat voor ondernemers. Met de herinrichting van de Waalkade en de opkomst van het Valkhofkwartier krijgen recreatie en cultuur een extra impuls voor Nijmegen als aantrekkelijke bezoekersstad.

Goede balans

De gemeente biedt ondersteuning aan de verandering van de binnenstad van ‘place to buy’  naar ‘place to meet’. Wel houdt de gemeente ook de belangen van de detailhandel en bewoners goed in het oog. De lichte horeca krijgt ruimte, tegelijkertijd houdt de gemeente vast aan ‘horeca-accentgebieden’ als het gaat om toestaan van nieuwe restaurants en cafés. De balans tussen ondernemen, wonen en consumeren blijft daarbij heel belangrijk.

Vestigingsklimaat bovengemiddeld

Het ondernemersklimaat in Nijmegen krijgt van ondernemers en instellingen in de stad een 6,6. De Monitor Vestigingsklimaat 2019 laat hiermee een goede score zien, tegenover een gemiddeld rapportcijfer van 6,2 in vergelijkbare steden. Met name de nabijheid van zowel kennisinstellingen als toeleverende en afnemende bedrijven wordt als gunstig ervaren. Ook het imago van de stad wordt positief beoordeeld. Van de ondervraagden denkt 77 procent dat de toekomstverwachting voor hun bedrijf verbetert of gelijk blijft, 10 procent verwacht dat het minder goed zal gaan.

Bereikbaarheid voldoende

Ondernemers geven de bedrijfsomgeving een dikke 7. De bereikbaarheid per auto en de gemeentelijke regelgeving krijgen een voldoende, maar  ondernemers zijn hier het meest kritisch op. Het oordeel over bereikbaarheid verschilt sterk per werkgebied. TPN-West, Brabantse Poort, Bijsterhuizen, Winkelsteeg en De Grift scoren goed op bereikbaarheid per auto. De binnenstad, het stationsgebied, campus Heijendaal en stadsdeelcentrum Dukenburg doen het wat dat betreft minder maar zijn wel heel goed bereikbaar per fiets en OV, zo wijst de peiling onder circa 990 bedrijven uit.