Nominaties Blauwe Steen 2019

In januari reiken we in Nijmegen weer de ‘Blauwe Steen’ uit. Hiervoor kunnen nu kandidaten worden aangedragen aan het bestuur. Heb jij iemand op het oog die de steen dit jaar verdient? Geef dat dan vóór 10 december aan ons door, voorzien van een motivatie waarom hij of zij het verdient op deze wijze in het zonnetje gezet te worden. De nieuwe steendrager wordt bij de uitreiking ingehuldigd in het illustere genootschap van Blauwe Steendragers.

Over de ‘Blauwe Steen’

In 1983 heeft winkeliersvereniging VBO het initiatief genomen om een Nijmegenaar die zich op een uitzonderlijke manier verdienstelijk heeft gemaakt voor de binnenstad te onderscheiden met een ‘Blauwe Steen’. Dit is een jaarlijks terugkerende traditie geworden! De Blauwe Steen kent verschillende dragers die zich vanuit een breed maatschappelijk veld hebben ingezet voor de ontwikkeling van de (binnen)stad Nijmegen. Alle dragers hebben gemeen dat ze zich naast hun werk vaak belangeloos voor de (binnen)stad inzetten, simpelweg omdat ze van de (binnen)stad houden en Nimwegenaren in hart en nieren zijn. Soms kwamen ze uit een bestuur of uit de culturele of evenementenwereld. Soms zwoegden zij onvermoeibaar in vrijwilligersorganisaties of gaven vorm aan bijzondere projecten.

Wie ontvangt de ‘Blauwe Steen 2019’? Mail ons je kandidaten.