TONK is verdubbeld en partnertoets vervalt

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten regeling is er voor huishoudens die in de problemen zijn geraakt met het betalen van de noodzakelijke woonkosten en waarvoor het bestaande sociale zekerheidsstelsel en andere steunmaatregelen niet voldoende zijn. Een tegemoetkoming via TONK krijgt iemand bij een terugval van het netto-inkomen van 20% of meer.

Nieuwe bedragen
Bij een terugval tussen 20% en 40% wordt er in plaats van 175 euro nu 300 euro netto per maand uitgekeerd. Bij een terugval van 40% of meer, wordt in plaats van 350 euro nu 700 euro netto uitgekeerd. Bij de beoordeling van de aanvragen wordt geen vermogenstoets of draagkracht gehanteerd én vanaf nu ook geen partnertoets meer.

TONK al aangevraagd
Mensen die de regeling al aangevraagd en ontvangen hebben, hoeven zelf geen actie te ondernemen. Zij krijgen automatisch de nabetaling op hun rekening en ontvangen hierover vóór 1 juni een brief. Aanvragers die zijn afgewezen vanwege de partnertoets en nu wel recht hebben op een tegemoetkoming, worden deze maand ook geïnformeerd.

Financiële vragen of zorgen
Zit je met financiële vragen of zorgen? Neem dan contact op met de Financieel expert in de wijk via nijmegen.nl/geldzorgen of 024 – 329 8001.

Of vraag direct TONK aan.

Verlening steun- en herstelpakketten

Daarnaast worden andere steunpakketten ook voortgezet in het derde kwartaal. Zo is het kabinet van plan om de TVL (subsidie voor vaste lasten), de NOW (loonsteun) en Tozo (steun voor zzp’ers) door te trekken in het derde kwartaal.

Wil je weten welke steun- en herstelpakketten allemaal verlegd worden? Kijk dan op de site van Rijksoverheid.