TV schermen EK op terras

Van Gemeente Nijmegen ontvingen wij een bericht over plaatsing van tv-schermen op terrassen.

De gemeente heeft besloten om voor dit EK het toe te staan om alle EK voetbalwedstrijden uit te zenden via maximaal twee te plaatsen tv-schermen op jouw terras behorend bij de inrichting. Aan deze toestemming worden de navolgende voorwaarden gesteld:

  • Er mogen maximaal twee consumenten TV’s geplaatst worden van maximaal 77 inch en alleen met geïntegreerd TV-geluid;
  • Tijdslot van maximaal 1 uur vóór en 1 uur na de wedstrijd;
  • Schermen moeten gericht zijn naar de inrichting en niet gericht op de weg;
  • Alle EK wedstrijden mogen worden uitgezonden, dus niet alleen Nederland.

LET OP: deze toestemming geldt pas vanaf zaterdag 26 juni 2021.

In de APV van de gemeente Nijmegen en in de beleidsregels is over dit onderwerp regelgeving opgenomen die van toepassing is op terrassen. Een tv-scherm behoort niet tot het terrasmeubilair en is dus niet zonder vergunning/toestemming toegestaan. Voor dit EK is dat dus wel toegestaan.