Uitnodiging Netwerkbijeenkomst

De Vereniging Eigenaren Commercieel Vastgoed Binnenstad Nijmegen (VCV Nijmegen) is partner van het Huis voor de Binnenstad. Net als voorgaande jaren organiseren wij gezamenlijk, aansluitend op de (besloten) Algemene Ledenvergadering, een netwerkbijeenkomst voor alle eigenaren en ondernemers uit de binnenstad. Ditmaal gaan we inhoudelijk in op het onderwerp ‘verduurzaming commercieel vastgoed’.

Aanpak klimaatneutraal maken van winkelpanden

Er wordt veel gesproken over klimaat neutraal ondernemen. Maar wat betekent dit nu voor winkelpanden? Het energieverbruik van een onderneming hangt sterk samen met de bedrijfshuisvesting. Veel energie besparen levert veel geld op maar vraagt wel investeringen. Welke stappen kunnen eigenaren en huurders het beste nemen op weg naar klimaat neutrale detailhandel? En hoe verdeel je kosten en baten?

Ecomatters heeft een concrete integrale aanpak waarmee voor een winkelpand een plan gemaakt wordt voor verduurzamingsmaatregelen inclusief een voorstel voor eerlijke verdeling van de kosten en baten tussen eigenaar en huurder. Door subsidie uit het Ondernemersfonds is het mogelijk gemaakt dat tien locaties tegen een zeer gunstige voorwaarden deel kunnen nemen aan deze pilot. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we er alles over!

Wanneer: Dinsdag 11 juni 2019
Locatie: De Lindenberg, Huis voor de Kunsten.
Ridderstraat 23, 6511 TM Nijmegen

  • 20.00 uur: Opening door wethouder Monique Esselbrugge Pilot Verduurzaming commercieel vastgoed door Ecomatters
  • 21.30 uur: Einde bijeenkomst, informele borrel

Kom naar de bijeenkomst en meld je aan vóór 31 mei 2019 via deze link.

Met vriendelijke groet,

Stichting Huis voor de Binnenstad & Vereniging Eigenaren Commercieel Vastgoed