Uitnodiging: ronde tafel bijeenkomst

Nijmegen op weg naar een Zero Emissie (ZE) zone voor stadslogistiek

Ronde tafel bijeenkomst voor ondernemers, belangenbehartigers en bewoners in het centrum van Nijmegen.
Op donderdag 30 januari 2020 van 18.00 tot 20.00 uur.

De gemeente Nijmegen nodigt ondernemers en bewoners uit om mee te denken over één van de maatregelen die ze willen nemen richting een duurzame toekomst voor het goederenverkeer in de stad. Dit betreft de invoering van een Zero Emissie Zone voor vracht- en bestelverkeer in 2025 in het centrumgebied, ook wel Nul Emissie zone genoemd. Graag wijzen wij jullie hierop, omdat dit plan mogelijk gevolgen heeft voor de manier hoe je als ondernemer nu bevoorraad wordt, hoe je je logistiek uitvoert of hoe je je klanten bij de uitvoering van werkzaamheden bedient.

Aanleiding

In het Ambitiedocument Mobiliteit 2019 – 2030 (te downloaden via: deze link, agendapunt 3.1) heeft de gemeenteraad uitgesproken om te onderzoeken hoe het goederenvervoer in de stad duurzamer (geen uitstoot) en slimmer (minder voertuigen) kan worden om daarmee de luchtkwaliteit, het verblijfsklimaat en de veiligheid in het centrum te kunnen verbeteren. Vanuit o.a. dit beleidskader is de invoering van een Zero Emissie Zone voor vracht- en bestelverkeer in 2025 een van de kansrijke maatregelen en de gemeente wil de invoering hiervan graag samen verkennen met Nijmeegse ondernemers en andere belanghebbenden, waaronder bewoners.

Een Zero Emissie zone heeft veel gevolgen voor de manier waarop ondernemers zich bewegen in, van en naar de stad. Winkels en horeca moeten bevoorraad kunnen worden en bouw- en onderhoudsprojecten moeten uitgevoerd kunnen worden. De zero emissie-oplossingen moeten ook haalbaar en betaalbaar zijn.

Ronde tafel bijeenkomst

De gemeente Nijmegen heeft Buck Consultants International (BCI) gevraagd een stappenplan te maken voor de invoering van de Zero Emissie zone. Voordat ze starten met het schrijven van dit stappenplan wil de gemeente graag alle lokale belangen in beeld hebben.

Ze nodigen jou daarom graag uit om mee te denken hoe we stap voor stap kunnen toewerken naar een zero emissie zone in Nijmegen. Tijdens de ronde tafel bijeenkomst krijg je info over de plannen, halen ze graag jouw visie, kansen en knelpunten op en worden afspraken gemaakt over jouw verdere betrokkenheid. Ook wordt er gesprokenover de gewenste omvang van het gebied. Wethouder Tiemens zal deze bijeenkomst aanwezig zijn.

Aanmelden en informatie

Alle inbreng is belangrijk en we hopen dan ook dat je aanwezig kunt zijn. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar Christiaan Zweers (c.zweers@gelderland.nl).

Ken je een ondernemer die ook graag aansluit bij deze bijeenkomst, maar geen rechtstreekse uitnodiging heeft ontvangen? Dan horen wij dat graag van jou, zodat we hem of haar persoonlijk kunnen uitnodigen. Hiervoor kun je ook contact opnemen met Christiaan Zweers (c.zweers@gelderland.nl of 06-21810121)

Voor vragen over het programma kun je contact opnemen met Erik Lubberding, via Erik.Lubberding@bciglobal.com of Carol Werner, via carol@werneradvies.nl.

Praktische informatie

Datum: donderdag 30 januari 2020
Tijdstip: 18.00 – 20.00 uur (inloop met soep en een broodje vanaf 17.30)
Locatie: stadhuis van Nijmegen, Korte Nieuwstraat 6, gebroeders van Lymborchzaal (op de begane grond)