Uitreiking De Blauwe Steen 2023

Ieder jaar opnieuw wordt in Nijmegen De Blauwe Steen uitgereikt aan iemand die die zich vanuit een breed maatschappelijk veld bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de ontwikkeling van de stad Nijmegen. 

Op de hoek Broerstraat/Burchtstraat is De Blauwe Steen te vinden waar, in de loop van de Nijmeegse geschiedenis, heel wat vonnissen ten uitvoer werden gebracht. Dieven werden bij wijze van pronkstelling enige tijd met een ijzeren ring op de Blauwe Steen vastgemaakt, maar ook werden vingers en oren afgehakt. Het bestuur van de toenmalige Vereniging Binnenstad Ondernemers heeft in 1984 die pronkstelling in ere hersteld om, in tegen stelling tot de bedoelingen in vroeger eeuwen, iemand te eren. Het Huis voor de Binnenstad zet deze traditie voort.

De Blauwe Steen kent verschillende dragers die zich vanuit een breed maatschappelijk veld bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de ontwikkeling van de stad Nijmegen. Allen hebben gemeen dat ze zich naast hun werk vaak belangeloos voor de stad inzetten, simpelweg omdat ze van de stad houden en Nimwegenaren in hart en nieren zijn. Soms kwamen ze uit het bestuur, cultuur, of de evenementenwereld. Soms zwoegden zij onvermoeibaar in vrijwilligersorganisaties of gaven vorm aan bijzondere projecten.

Op 16 januari vond de uitreiking plaats in de Waagh. De Blauwe Steendrager van 2022, Jan Diebels, reikte de steen uit.

Fotografie door Jan Willem de Venster

De Blauwe Steen 2023: Erik Jansen

Ook dit jaar zijn er weer veel kandidaten voorgedragen. De selectiecommissie heeft gekozen voor Erik Jansen. Een Nijmegenaar met in de loop der tijd heel veel nevenfuncties waaronder recent het voorzitterschap van de OSRN, de businessclub van NEC. In zijn werkzame leven is hij specialist in het omgaan met schuldeisers en schuldenaren en daarmee van grote waarde voor vele ondernemers.

Daarnaast medeoprichter van de Steveniers groep welke de Stevenskerk financieel ondersteunt. Steveniers zijn een belangrijke pilaar in de crowdfunding voor het meest monumentale gebouw van Nijmegen. Erik heeft een brede belangstelling voor de sociaal culturele geschiedenis van Nijmegen en heeft bestuurlijk bergen werk verzet voorhet Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Als amateurhistoricus bewaakt hij bovendien het erfgoed van zijn familie, ooit de eigenaren van de zo karakteristieke Peemankeetjes die op verschillende plekken in Nijmegen waren te vinden. Als vooraanstaand bestuurder van de OSRN staat hij echt voor ondernemers, in een breed perspectief dus ook de binnenstad.

Bovendien snapt hij als geen ander dat ondernemen ook te maken heeft met maatschappelijke meerwaarde.

Terecht vanaf vandaag een lid van de genootschap van de Blauwe Steen.

Lees meer over De Blauwe Steen