Bijzonder uitstel van belastingen

Bijzonder uitstel van belastingen

Laatste update: 3 april 2020

Dit is bedoeld voor alle ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen.

Wat kun je krijgen?

  • Drie maanden uitstel van betalen van belasting voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting.
  • Nadat je het hebt aangevraagd krijg je automatisch uitstel van betaling voor alle op dat moment openstaande belastingaanslagen. Ook oude aanslagen van voor de coronacrisis vallen er onder. Maar, let op: als je een NIEUWE aanslag krijgt, moet je daarvoor weer opnieuw uitstel aanvragen.
  • Eventuele verzuimboetes hoeven niet te worden betaald.
  • Invorderingsrente die je normaal gesproken moet betalen na het verstrijken van de betalingstermijn wordt vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.
Huis voor de Binnenstad

Wat zijn de voorwaarden?

  • In eerste instantie krijgt iedereen ongezien uitstel. Als na drie maanden extra uitstel nodig is, kan er mogelijk om extra informatie gevraagd worden.
  • Je moet wachten op de belastingaanslag. Pas na ontvangst van de naheffingsaanslag kun je een verzoek om uitstel doen.
  • De eventuele boete voor niet tijdig betalen wordt achteraf teruggedraaid.
  • Het geldt niet voor aanslagen successie- en schenkingsbelasting, overdrachtsbelasting, accijnzen, etc.

Hoe vraag je het aan?

  • Via een digitaal formulier: klik hier voor het formulier.
  • Je moet inloggen via DigiD, ook als je uitstel aanvraagt namens een BV. Als je uitstel aanvraagt namens een BV, dan moet je je eigen DigiD gebruiken, of die van een werknemer. Je fiscaal dienstverlener kan het ook voor je aanvragen met zijn/haar eigen DigiD.