Regeling noodmaatregelen overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Laatste update: 6 april 2020

Krijg je minder omzet binnen door de coronacrisis en heb je werknemers in dienst? Dan komt de overheid je met deze regeling tegemoet. Je krijgt van de overheid compensatie voor de loonkosten van je personeel.

Wat kun je krijgen?

 • Tot 90% vergoeding van je loonkosten voor een periode van drie maanden. Het percentage dat vergoed wordt is afhankelijk van het omzetverlies: als je omzet naar verwachting met 20% gedaald is, dan wordt 18% van de loonkosten vergoed, is je omzet gehalveerd dan wordt 45% van de loonkosten vergoed, heb je helemaal geen omzet meer dan bedraagt de tegemoetkoming 90% van de personeelskosten.
 • Je krijgt in eerste instantie een voorschot van tenminste 80% van de te verwachten vergoeding.
 • Het omzetverlies wordt bepaald door te kijken naar de periode 1 maart 2020 tot en met 30 juni 2020. Je mag ook kijken naar een andere periode van drie maanden, te beginnen op 1 april of 1 mei. Bij sommige sectoren volgt het omzetverlies immers wat later. Je verwachte omzet van die drie maanden zet je af tegenover de een kwart van de omzet van 2019. Het verschil is je omzetverlies.
 • Werkgeverslasten worden ook vergoed, dus ook voor premies werknemersverzekeringen, reservering vakantiegeld en pensioenpremie krijg je een tegemoetkoming. Hiervoor wordt een vaste opslag van 30% gehanteerd bovenop het loon. Maximaal € 9.538 per werknemer per maand wordt vergoed.
Huis voor de Binnenstad

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je mag geen personeel ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen in de periode van de tegemoetkoming.
 • Het loon van je medewerkers moet voor 100% doorbetaald worden. Bij oproepkrachten kijk je naar het loon van januari.
 • Je moet loonaangifte blijven doen.
 • Het geldt voor vaste werknemers, werknemers met een flexibel contract en stagiairs.
 • Achteraf zal een controle plaatsvinden van het daadwerkelijke omzetverlies en het uitbetaalde loon en wordt de tegemoetkoming definitief vastgesteld. Mogelijk moet je hiervoor een accountantsverklaring overleggen.
 • Het salaris van DGA’s valt helaas niet onder deze noodmaatregel voor werkbehoud, zij kunnen wel gebruikmaken van een tijdelijke verlaging van het gebruikelijk loon of de TOZO. NB: DGA’s die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen vallen wel onder de NOW.

Hoe vraag je het aan?

 • De regeling wordt uitgevoerd bij het UWV, hier vind je ook een checklist met welke gegevens je allemaal nodig hebt.
 • Je vraagt de NOW aan bij het UWV, via deze link. Je hebt geen speciale login nodig, zoals DigiD of eHerkenning.

NOW-loket open voor werkgevers

De NOW-regeling wordt uitgevoerd door UWV. Het NOW-loket voor werkgevers is geopend! Klik hier voor meer informatie.