Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers: inkomensondersteuning

TOZO: inkomensondersteuning

Laatste update: 3 april 2020

Dit is tijdelijke bijstand bedoeld voor zelfstandigen die (bijna) geen inkomsten meer hebben door de corona crisis.

Wat kun je krijgen?

  • Een gift van maximaal € 1050 netto per maand voor alleenstaanden
  • Een gift van maximaal € 1500 netto per maand voor gehuwden/samenwonenden. (Als beide partners ondernemer zijn, krijgen ze maar één keer € 1500.)

Let op: Je krijgt niet automatisch het hele bedrag: je inkomen zal worden aangevuld tot deze bedragen. Dus stel dat je als alleenstaande nog € 500 per maand verdient, dan krijg je er € 550 bij.

Huis voor de Binnenstad

Wat zijn de voorwaarden?

  • Je moet verklaren dat je de komende drie maanden verwacht minder te verdienen dan de bovengenoemde bedragen. Dit wordt achteraf gecontroleerd.
  • Je moet in Nederland gevestigd zelfstandig ondernemer zijn, ingeschreven bij de KvK.
  • Je moet voldoen aan het urencriterium. Dat betekent dat je het afgelopen jaar minimaal 1225 uur aan je onderneming hebt besteed. Als je korter geleden bent gestart met je onderneming, dan geldt het aantal uur vanaf de start van je onderneming (je moet dan gemiddeld minimaal 102 uur per maand hebben gewerkt)
  • DGA’s van een BV komen ook in aanmerking, als ze aan de voorwaarden voldoen.
  • Er wordt niet gekeken naar het inkomen van je partner. Er wordt ook niet gekeken naar je vermogen.

Hoe vraag je het aan?

  • Deze regeling loopt via de gemeente waar je gevestigd bent. Je kunt het digitaal aanvragen. Nijmeegse ondernemers kunnen dat hier doen.  Aanvragen kan vooralsnog tot 1 juni.
  • De gemeente zal binnen 4 weken (proberen te) beslissen.

Het kabinet doet een dringend beroep op zelfstandig ondernemers om alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is. Achteraf zal worden gecontroleerd. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen.